Usuwanie, blokowanie lub blokowanie i usuwanie członków z grupy

Jak usunąć członka grupy?

Ostatnio sprawdzono: 2014-02-04
Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Jeśli jesteś właścicielem lub menedżerem grupy, możesz usunąć, zablokować lub zablokować i usunąć któregokolwiek członka ze swojej grupy.

 1. Przesuń kursor po polu Zainteresowania u góry swojej strony głównej i wybierz opcję Grupy.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Kliknij kartę Zarządzaj w wierszu pod nazwą grupy.
 4. Kliknij Uczestnicy w lewym panelu, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 5. Znajdź członka, którego chcesz usunąć i zaznacz okienko obok jego nazwiska.
 6. Kliknij jedną z poniższych opcji:
  • Polecenie Usuń usuwa członka z grupy, ale nie usuwa włożonego przez niego wkładu. Użytkownik może złożyć prośbę o ponowne dołączenie do grupy.
  • Polecenie Zablokuj usuwa członka z grupy i umieszcza jego nazwisko na karcie Zablokowani, co uniemożliwia mu złożenie prośby o ponownie dołączenie do grupy. Nie usuwa to włożonego przez niego wkładu.
  • Polecenie Zablokuj i usuń usuwa członka z grupy i umieszcza go na karcie Zablokowani, co uniemożliwia mu złożenie prośby o ponowne dołączenie do grupy. Polecenie to usuwa także jego dotychczasowy wkład. Należy zwrócić uwagę, że wybranie polecenia Zablokuj i usuń dla członka grupy będzie skutkować automatyczną moderacją jego przyszłych publikacji w każdej grupie. Przeczytaj więcej na temat usuwania spamu z grupy.
  • Jeśli klikniesz Odblokuj i usuń w karcie Zablokowani, dany członek zostanie usunięty, ale jego dotychczasowy wkład nie zostanie usunięty. Członek może złożyć prośbę o ponowne dołączenie do grupy.

Dowiedz się, jak ponownie dodać do grupy zablokowanego członka.

Czy ta odpowiedź Ci pomogła?